ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

1. ВСТУП

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РИНКОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

5. ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

6. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА, ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

7. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. АТЕСТАЦІЯ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО (КОМЕРЦІЙНОГО) РОЗРАХУНКУ

10. СИСТЕМА ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ

11. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

12. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

13. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ

14. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

15. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

 

 

zernoei.jpg 

tvarynnytstvo.jpg