Статистика

А. Т. Опря

СТАТИСТИКА

(модульний варіант з програмованою формою контролю знань)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

1.1. Предмет і метод статистики

1.2. Статистичне спостереження

1.3. Зведення і групування статистичних даних