Література з організації виробництва

 

Організація виробництва - Гриньова В.М.

_title_(1).jpg

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні основи організації виробництва на підприємстві (на прикладі галузі машинобудування). Особливу увагу приділено питанням організації виробничих і трудових процесів у первинних ланках підприємств, організації непотокового, потокового та автоматизованого виробництв, комплексній підготовці виробництва до випуску нової продукції. До кожної теми додаються контрольні запитання та завдання. У додатку наводяться рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання і список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне вдосконалювати свої знання в галузі організації виробництва.

 

Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В.

У посібнику вперше комплексно розглянуто структуру, інфраструктуру та основні аспекти функціонування ринку в Україні. Велику увагу приділено практичним питанням здійснення підприємницької діяльності, законодавчій базі, що регулює ринкові відносини. Вміщено багатий ілюстративний І статистичний матеріал, англомовну комерційну термінологію, що використовується в міжнародній практиці, а також список рекомендованої літератури.

Призначений для широкого кола читачів - викладачів і студентів коледжів й університетів, слухачів бізнес-курсів, учнів шкіл і ліцеїв, керівників та економістів підприємств усіх форм власності. Буде корисним усім, хто займається підприємницькою діяльністю або цікавиться ринковими відносинами в Україні.